Historie

                

2001-2002

Naše vysoká spotřeba mléka nás přivedla na nápad pořídit si kozu. Nezávisle na sobě jsme v jeden den oba kozu koupili (já jednu a Lumča dvě) a to byly naše první tři (Janek ,Líza a Ouško). Ke kozám se pořídil kozel (Kokeš), a když jsme zjistili, že nás práce s nimi baví ,rozhodli jsme se začít s chovem. Do konce roku jsme pořídili dalších 35 ks koz a ubytovali je v dřevěném zatepleném přístřešku. V roce 2002 se stádo rozrostlo na 60 dospělých a 63 mladých, to už přístřešek nestačil a tak se pro potřeby zimování koupila budova bývalého vepřína v areálu JZD ve Vidči.

Stav koz jsme každoročně navyšovali z vlastních kůzlat až na počet 300 ks. Kozy jsme udržovali na počtu 300 dospělých. Toto množství odpovídalo kapacitě našeho kozína, který jsme využívali na ustájení v zimě.

Do roku 2003 jsme seno na zimu nakupovali. Pozemky, které jsme do té doby obhospodařovali stačily jen na pastvu zvířat.

V roce 2004 jsme koupili starší techniku a Zetor 6911. V té době jsme hospodařili na 40 ha.

V roce 2005 nám přibylo větší množství pozemků v obcích Nový Hrozenkov a Bílá, kde je průměrná svažitost nad 12°. Proto jsme byli nuceni vyměnit starý traktor i přes jeho spolehlivost za Zetor Horal 7245, který tyto podmínky dobře zvládal.

V roce 2006 se nám podařilo pronajmout nové pozemky a uvažovali jsme o rozšíření stáda. Váhali jsme, zda navýšit počet koz nebo pořídit ovečky, aby naše farma nebyla tak jednostranně zaměřená. Vyhrály to ovce… Důvod?? Ovečky se dají zimovat i venku.

První ovečka pro mě byla překvapení.. Byla dárek k narozeninám, a když jsem ji našla v kozíně, ještě jsem netušila, že je moje.. Myslela jsem, že se nejspíš někomu zaběhla.. Jak se však dostala mezi kozy mi bylo záhadou.

Dalších sedmdesát oveček jsme nakoupili v září 2006. Ten, kdo teď počítá, vychází mu stav 71. Správně.. Jenomže sedmdesátá první ovečka byl beránek a tak jsme měli (aniž bychom to původně zamýšleli) pečínku.

Plemeníka Jardu jsme koupili až v polovině listopadu.. Zvolili jsme si plemeno Suffolk linie YAM a dáváme ho k ovečkám proto tak pozdě, aby se jehňátka rodila až na jaře. Přesto však počítáme s tím, že některé ovečky jsou již nakryté u původních majitelů a tak budou jehňátka i v zimě…

Rozloha pronajatých ploch nás donutila vyměnit starší techniku (která jak už to bývá, občas zazlobila) za novou – výkonnou a spolehlivou, která umožňuje mému manželovi i nadále vše zvládat, bez nutnosti pronajímat další služby – což bylo v minulosti ošidné (když je hezky, suší všichni a každý samozřejmě jako první dělá svoje a služby se nabízejí až už je doma hotovo).

Po dlouhém rozhodování jsme zvolili tradiční české značky. Zvolili jsme tyto širokozáběrové stroje, protože svou kvalitou a plošným výkonem odpovídaly našim požadavkům.

• Traktor – Zetor Proxima 8441

• Obraceč píce – Ravak Rožmitál OZ – 676

• Shrnovač píce – Ravak Rožmitál SP – 682

• Disková rotačka – Exact 245D

 

Z předchozích let jsme si ponechali jen :

• Mulčovač – MU-2400

• Vysokozdvih – NKN 08

• Přepravník zvířat o užitné ploše 10,2 m2

 

Osvědčily se nám vidle na balíky, pomocí kterých je možné kulaté balíky sena svážet z pole po čtyřech kusech najednou (dva za traktorem, dva před díky přední hydraulice). A pomocí vysokozdvihu je hned ukládat do stohu.

V dubnu 2007 jsme byli nuceni přikoupit dalších 130 ks dospělých ovcí. (změnily se podmínky zatížení, snížil se koeficient a počítají se jen dospělé kusy…) Takže aniž bychom to původně plánovali, máme 200 ks ovcí… A k tomu ještě jehňata od našich ovcí.

Protože jsme potřebovali rychle navýšit stav, koupili jsme i stádečko 60 ks oveček, které mělo zanedbaná kopýtka a hnilobu paznechtů.. Ovečky jsme dali do izolace a léčili a léčili.. Po měsíci ošetřování a brodění v modré skalici jsme dosáhli jen chabých výsledků.. Naštěstí jsme 6.-8.6.07 absolvovali studijní cestu po slovenských ovčích farmách, kde nám kolegové ovčáci vysvětlili jak správně léčit. Stačí jen kopýtko co nejvíce očistit od zasažené tkáně a zastříkat antibiotickým sprejem.. (Alamicin) Ovce pak můžou k ostatním na pastviny.. Brodění ve skalici je dobré jen jako pomocný prostředek a neslouží k léčbě samotné..

V létě 2007 jsme koupili dvě staré silážní jámy. Množství nových ovcí nás postavilo před otázku, co s nima v zimě. Jámy měly výhodnou polohu hned vedle kozína a sousedi jezeďáci je už nevyužívali. Pro nás to byla zpevněná plocha.. Napřed se muselo vše očistit od starých nánosů hlíny a trávy. Pak udělat bednění a vybetonovat patky. Dále byla na řadě vazba a nakonec přikrýt krytinou.. V polovině listopadu 2007, bylo vše hotovo.. Už to nejsou staré jámy – jsou to naše nové ovčíny.

V lednu 2008 jsme pořídili mininakladač Jolly S25 telescopic, který zatím slouží k navážení balíků sena zvířatům. Budeme s ním taky vyvážet hnůj a stavět stohy. Tato investice, by nám měla ušetřit hodně manuální práce. Jollyho jsme v listopadu 2008 prodali (byla to už starší mašinka) a pořídili nový výkonější Jolly S23

V roce 2009 nám doběhly lesingy a mohli jsme přikoupit další stroje. Prodali jsme shrnovač píce SP-862 a koupili nový KRONE SWADRO 800. Rozhodli jsme se pořídit druhý traktor a rozhodli se pro značku CASE JXU 95 a k němu čelní kosu KRONE EasyCut 28 , boční kosu KUHN se záběrem 3,5 m a lis na kulaté balíky KRONE VARIOPACK 1500 Na podzim jsme přikoupili 180 jehniček abychom navýšili počet ovcí.

Na podzim 2010 přibylo 230 ks ovcí plemene Romanovka. Převzali jsme farmu po p.Minarčíkové a tím pádem nám přibyly i nové pozemky v Rožnově, na Horní a Prostřední Bečvě.

V roce 2011 Přibylo dalších 150 ha a proto jsme se rozhodli pro pořízení nových strojů. Vybrali jsme ZETOR FORTERA 135 a jsme maximálně spokojeni. Má velice nízkou spotřebu a úžasný rozsah motoru. Opravdu dobrá koupě. K traktoru se rovnou pořídil nakladač. Brány Wolfleder jsme vybrali díky jejich skladnosti, robustnosti a krásné práci která po nich zůstává. Poslední z pořízených strojů byla nesená balička píce TEMAK T – 04. I když dělat senáž je nákladnější a složitější na přepravu, je pro zvířata která jsou zimována venku velkým přínosem a v neposlední řadě, nám to otevírá možnost sklízet dříve a rychleji bez ohledu na počasí. Na podzim 2011 jsme opět navyšovali ovečky a přikoupili ještě 113 jehniček.

V roce 2012 jsme se pustili do stavby ocelové skladovací haly která bude sloužit jako seník. V dubnu se začalo kopat a v září jsme kolaudovali. Také jsme se rozhodli náš chov koz zrušit. Již v roce 2011 jsme si nenechali kůzlata na obnovu stáda a tak trochu s tímhle koncem počítali. Chov koz, totiž pokud se nedojí, není ve srovnání s chovem ovcí tak ekonomický.. Takže na konci roku 2012 naše kozy rozprodáváme a kůzlata měníme za jehnice.

To že jsme zrušili chov koz nám pomohlo k rozhodnutí, že začneme s čistokrevným chovem ovcí Suffolk. Prvních 6 oveček jsme si dovezli v říjnu 2012 z ekofarmy Kosařův mlýn a objednali si jehničky v ZVOZD Horácko Družstvo Opatov

V roce 2013 jsme si přivezli 103 oveček z Opatova, vstoupili do kontroly užitkovosti a na podzim připustili prvních 12 chovných oveček naším nejlepším plemeníkem.. Koupili jsme druhý lis Krone Fortima V 1500

2014 – v dubnu se narodila naše první čistokrevná jehňátka Suffolk. Koupený čtvrtý traktor Zetor Forterra HSX 140 PVH + nakladač TL 360 SLx

Aktuální stav ovcí v roce 2014 je 960 bahnic, 300 jehnic a 46 plemenných beranů.

2015 - prodali jsme starší traktory CASE 95 JXU, Zetor Fortera 135 a Zetor Proxima 8441 a koupili nový Zetor Fortera 140 s nakladačem a dva traktory Zetor Proxima 90.

Dospělé ovce jsme navýšili na 1200 ks. V plemennéch chovu máme první výsledky a vyprodukovali jsme 13 plemenných beranů.

2016 - Bouráme starou budovu bývalého vepřína a namísto ní stavíme nový ovčín o velikosti 1150 m2. Investujeme do nákupu techniky a kupujeme pátý traktor - Zetor Forterra 140, třetí lis - KRONE Fortima V1500, mulčovač MAXIO 240, dva přepravníky zvířat NS 11 PZ, dvě kosy Novacat a nakladač Weidemann pro obsluhu v novém ovčíně..

Přikupujeme 11 plemenných jehnic Suffolk od chovatele Pavla Bláhy linie Radar a 11 plemenných jehnic od chovatele Ing.Šlechtová linie Dynamo.

2017 - V novém ovčíně od poloviny ledna rodíme první jehňata. Porody máme roztahané až do poloviny dubna kvůli přechodu při připouštění ( v loni se ještě ovce bahnily v průběhu května a my jim dali berany už od poloviny června kdy ještě byly s jehňaty) .

Pořídili jsme další baličku senáže tentokrát taženou KUHN na kulaté balíky abychom mohli dělat senáže v rychlejším čase. Přibyly tři auta Nissan Navara na kontrolu a stavbu ohrad a rozvážení vody pro ovce. Čistokrevné ovce plánujeme připustit šesti berany line Senátor, Selicitas, Harrison, Captain, Supersýr a Strathisla sea Bird.

Protože jsme v loni měli ovce připuštěné tak jsme nebrakovali a letos vyřazujeme 360 ovcí starších nebo nevhodných pro náš chov. Tyto ovce se už nepřipouštěly.

Farma Vidče | 756 53 Vidče 199 | mobil : 731 168 760 Farma Vidče © 2015 | Všechna práva vyhrazena